Våre innmeldingsrutiner

Informasjon om innskriving!
Her finner du informasjon innmeldings- og betalingsrutinene. Vi håper dere tar dere tid til å lese igjennom dette, og ønsker dere hjertelig velkommen til trening.

Se fanen partier og treningstider for å gjøre deg kjennt med de ulike tilbudene våre.

Innskriving til det nye turnåret skjer digitalt. Når du har meldt deg inn er du medlem og vil motta faktura frem til du melder deg ut.

Det er veldig viktig at du er nøye når du registrerer info. Feil person data betyr at vi ikke kan kommunisere med deg! Vi sender ut info både per sms og mail. Skriv derfor inn det telefonnummeret og mailadressen som er mest brukt i familien. Om du bytter mail eller telefonnummer i løpet av året, så er det viktig at du logger dere inn å oppdaterer. Etter innskriving får du tilsendt mail med brukernavn og passord, dette kan du bruke når som helst for å logge deg inn for å gjøre oppdateringer i person data og for å velge ny treningsgruppe.

Betaling – betaling er todelt; en kontingent og en treningsavgiften.

  • Kontingenten går til Norges Idrettsfobund og følger kalenderåret. Dette betyr at du eller ditt barn er dekket av NIF sin kollektive idrettsforsikring under organisert aktivitet. Dette vil i de aller fleste tilfeller være mer enn godt nok, om skaden skulle oppstå. Foresatte er ansvarlig for å sende inn skademelding til IF for sine barn. Kontingenten er på kr. 150,- for småbarnspartiene, og kr. 200,- for ungdom og voksne. Kontingenten gjelder for inneverende år, og betalt kontingent gir deg medlemsskap i foreningen. Nye medlemmer får fakturaen ved innskriving. Eksisternede medlemmer får faktura med denne kontingenten i februar.
  • Treningsavgiften varierer på de ulike treningstilbudene. Det er viktig at faktura blir betalt ved forfall. Om det skulle være vanskelig å få betalt, så ta kontakt med daglig leder og gjør avtale. Mandals Turnforening er en inkluderende forening og vi får til løsninger for de som ønsker å være medlem, så sant det er plass.

Det er viktig å merke seg at du som foresatt vil det bli satt opp en rulleringsliste for dugnadsarbeidet. Så byrden/gleden blir jevnt fordelt på alle foresatte/gymnaster. Lista kommer ut så fort vi har fått inn alle innskrivinger og turnåret er i gang.

Vi jobber etter våre slagord: Samhold, kvalitet og glede! Så her er det mye å glede seg over!

Meld deg inn her!

Sponsorer