Instruktører på saltimene

  Trener: Parti:
  Jens Kjos Hansen og
Bernhard Køvner
Morgen partiet *2
Sheila Folkvord Helse & mosjon Damer *4
Sheila Folkvord Godt Voksne *4
  Siri Rølland Hjerte gruppa *5
Marie Bentsen, Eva Saanum,
Anne B. Tallaksen og 
Lilla Skarpeid
Damepartiet *2
Tomâs Holy og Ingrid Lyngrom Basis og Mosjon *2
Manuela G. Holmquist Myk og Sterk *5
Arvid Bentsen og Marcus Veiset Herrepartiet  *2
   

 

       Beskrivelse av treningstilbudene over:
*1 - Er trening som passer for deg som har tungt for å komme i gang. Du trenger 
         ingen treningsgrunnlag før du starter her. Med tett oppfølging hjelper vi deg i gang!
*2 - Er trening for deg som er vanlig mosjonist og ønsker å holde deg i form.
*3 - Er trening for deg som ønsker å øke muskelvolum og ha mere intensiv trening. 
*4 - Er trening tilrettelagt for deg som er over 60 år og ønsker å holde deg i form. 
*5 - Er trening trening som bygger på det helt nye og forskningsbaserte "facial integration training" 

Trenerne på Barne og Ungdomspartiene:

Åpne partier (Barn/ungdom)
Trener: Parti:
Fredik Beckstrøm Freestye 4.-6
Fredik Beckstrøm Freestye 7-10
Fredik Beckstrøm S360 5-10 kl
S360 3-4 kl
             
Konkurransepartiene:
 
Fredik Beckstrøm TeamGym mix Elite
Nicolai Moland og Erlend Færevaag TamGym Gutter 
Anette Idland og Emlily Veiset TeamGym Jenter 2009-10
   
   
   
Aurora Rølland og Sigrid Romsaas RG Rekrutt
Charlotte Saanum og Giedre Kluisylte RG Junior
Anita Høyland Sportsdrill Junior
Sofie Oftebro Sportsdrill Aspirant
   
Anna Holbek, Nea Râsânen,
Silje Kristoffersen, Trine Sandnes
Kari Færevaag, Aurora Færevaag
Ingrid Lyngrom
App turn Jenter
Kari Morten Skjeldnes, Jonas Wremer
Sarah-Ann Salthaug,
Jens Erik Holmquist
App Gutter
   

Trenerne på Småbarnspertiene:

Småbarnspartier
Lars Færevåg Turnskolen mandag (2.kl)
Christina D. Frandsen Turnskolen Tirsdag (2.kl)
             
Ella Hunt og Thea Eriksen Idrettskole sentrum (Gymlabben)
Vivian Kristiansen og Siren Solvang Idrettskole Ime
Vibeke Reinertsen og Anders Bentsen Idrettskole Frøysland
             
Clare Gulowsen og Sarah-Ann Salthaug Foreldre og barn Sentrum mandag
Ole Alexsander Jenssen og Carina Bentsen Foreldre og barn Sentrum onsdag
Beate Braadland Foreldre og barn Ime
Venter på frivillig Foreldre og barn Frøysland          
   
Kai Morten Skjeldnes og Jens Erik Holmquist Hardhausen - App turn lek
Charlotte Saanum og Giedre Kulisyle Perlepartiet - RG lek

Sponsorer