Generell info om vårt småbarnstilbud

Mandals Turnforening følger skoleåret, med oppstart i august og avslutting til 17.mai. Det er ikke aktivitet i skoleferiene.

Aktiviteten er i gang, og du kan starte når som helst så lenge det er plass på partiet.

Priser: 

Kontingent kr. 150.- (Følger kalenderåret) 
+Treningsavgift (Fra innmelding frem til 17.mai)
          Treningsavgift - Innmelding høsthalvåret kr. 1900.- /2200.-
          Treningsavgift - Innmelding vårhalvåret   kr.  1400.- /1550.-

 

Foreldre & Barn Turn er motorisk lek for småbarn (2-5 år), hvor foreldrene i stor grad blir tatt med i leken på barnas premisser. Her er det lek til musikk, lek i løype og lek i par øvelser med stort fokus på å ha det gøy. For barna danner dette grunnlaget for sin videre motoriske utvikling og knytter tettere bånd til foreldrene.  For foreldrene er dette i og for seg mye av det samme, altså en gyllen sjanse til å få rørt litt på seg og oppleve kvalitetstid med barna. Treningen er lagt opp til at et barn har en voksen med seg som «partner».

Vi tilbyr Foreldre&Barn turn på: 
Imeskole gymmsal - Onsdager kl. 16.15. 
Turnhallen (Giert Giertsensgate 29.) - Mandager kl.16.30 
GymLabben (Langgata 1. Malmø) onsdager kl.16.30
Frøysland skole gymsal - Vi ønsker å komme igang igjen, men venter på at noen melder seg frivillig til å være instruktør. 

Treningen varer i 45 min.
Treningsavgift - Innmelding ila vårhalvåret kr. 1900.-  

Idrettskolen, "Førskolebarna - Idrettskolen" og "1.klase - Idrettskolen", er motorisk turnlek for barn. Her er det lek til musikk, lek i løype og lek med turntilnærming og fokus på å ha det gøy. Aktiviteten og barna er i sentrum. Vi «trener» etter prinsippene i idrettens grunnstige. Dette gir et svært godt grunnlag for barnas motoriske utvikling. Idrettskolen tilbys på to steder til to aldersgrupper.
Vi har faste voksne som er mentor for unge medtrenere som selv er gymnaster. Vivian Kristiansen og Siren Salthaug er på Ime. Ella Hunt og Thea Eriksen i sentrum. Vibeke Reinertsen og Anders Bentsen har Frøysland. Barna bygger i denne alderen grunnlaget for deres videre motoriske utvikling og glede ved å være i aktivitet. Målet er å lære og bli trygg på bevegelser som rulle, klatre, planke, hinke, balansere, hoppe ned av, hoppe med sprett, hoppe over, stå på hodet og slå hjul. Her holder vi høyt tempo og har det veldig gøy! Barna bygger gode relasjoner videre til skolen, og aktiviteten gir stor turnglede.
Partiet er delt opp i to alders trinn. Førskole og 1.klassinger. 

Vi tilbyr Idrettskole på: 
Imeskole gymmsal - mandager kl. 16.30-17-15 (førskolebarn) og 17.15-18.00 (1.klasse barn)
Sentrum i Gymlabben (Langgata 1) - Torsdager kl.16.30/17.15
Frøysland skole gymsal - mandager kl.16.30 - 17.15

Treningen varer i 45 min.
Treningsavgift - Innmelding ila vårhalvåret kr. 1900.-   

Hardhausen (5-7 år) – Gymlab på Malmø (15 plasser til de barna som trenger trøkk) Dette er et nytt parti. Liker barnet å hoppe ned fra ting, reiser seg når det faller og løper videre? Klatrer høyest i epletreet i hagen og slår hjul på plenen? Da er dette partiet for ditt barn. På Hardhausene får barna alt de trenger for senere å kunne ha muligeter som gymnast på Appartturn.
Jens Erik Holmquist og Kai Morten Skjeldnes er mentorer og står for opplegg og struktur. Så er vi så heldig å ha fått med oss 4 unge aktive apparatturnere som medtrenere. 
GymLaben er et nytt treningssted som foreldrene på Apparatturn har laget gjennom 2019 vinteren. Dette er blitt et basistreningssted som Apparatturnerne allerede er veldig glede i. Det er ingen andre i hallen, noe som gir et helt annet fokus i aktiviteten. Målet er at vi her skal leke oss, sterke, mye og bevegelige. Lære grunnelementene som skal til for å drive med turn. 
Treningene er i Langgata 1, GymLab (under Mandal Karateklubb).

Tirsdager kl.17.00
Treningen varer i 60 min.
Treningsavgift - Innmelding ila vårhalvåret kr. 2200.- 

Perlepartiet "RG lek" (2012-14) – Turnhallen) (15 plasser til dans og lek med små apparater) Dette er et nytt parti som har sin gren til Rytmisk Gymnastikk. Her er det mer dans, koreografi, lek med ball, ring, køller og vimpel. Vi har fått vår fantastiske RG trener Giedre Kulisyte til å ha dette partiet. Hun har master i idrett og har selv turnet RG på internasjonalt nivå. Hun er også trener sammen med Charlotte Saanum for de eldste RG gymnastene i Mandals Turnforening.

Mandagr kl.17.00 - 18.00
Treningen varer i 60 min.
Treningsavgift - Innmelding ila vårhalvåret kr. 2200.-  

Turnskolen for barna i 2.klasse, er Turntrening for barn. Her introduseres barna for Apparathallen med turnutstyr og grop. Hallen er full av muligheter til å lære og bli trygg. er Turn og motorisk trening/lek for barna. Her bygger de videre på barnas motoriske utvikling og gleden ved å være i turnaktivitet. Vi er i Apparathallen som gir nye rammer for barna som til nå har vært i «Gymsal». Lars Færevaag er mentor for fem veldig gode medtrenere som alle er gymnaster på høyt nivå selv, Emily Veiset, Lisa Haugland, Marius Ro, Live Søvik Syvertsen og Sigurd Færevaag. Lars Færevaag er hovedansvarlig for innholdet og organisering på partiene, men er bare med den ene av dagene.  Turnskolen har en trening per uke, med to ulike valgmuligheter på dag. Velg kun en av dagene. 

Mandag kl.17.00 
Tirsdag kl.17.00 

Treningen varer i 60 min.
Treningsavgift - Innmelding ila vårhalvåret kr. 2200.-  

 

Bli medlem

Sponsorer